Omeogriphi globuli 6 tubi 1g

Omeogriphi globuli 6 tubi 1g

14,41 14,50

-1%

Oscillococcinum 200 k 30 dosi globuli

-39%

Th2  globuli 50g

Th2 globuli 50g

17,08 18,70

-9%

Bo.oscillococcinum 200k 6 dosi

Bo.oscillococcinum 200k 6 dosi

9,44 11,70

-19%

Wala betula/arnica glob.20g

Wala betula/arnica glob.20g

15,75 15,95

-1%

Un.aconitum nap.dose  mk

Un.aconitum nap.dose mk

8,79 10,20

-14%

Homeos 42 gl

Homeos 42 gl

13,89 16,90

-18%

Bo.aconitum nap.dose  xmk

Bo.aconitum nap.dose xmk

5,84 6,50

-10%

Anagallis comp 20g gl "wala"

Anagallis comp 20g gl "wala"

15,57 15,95

-2%

Wala apis bell.glob.20g

Wala apis bell.glob.20g

15,77 15,95

-1%

Wala apis/bel/cum/mercglob.20g

Wala apis/bel/cum/mercglob.20g

15,57 15,95

-2%

Unda arsenicum album 30lm dose

Unda arsenicum album 30lm dose

8,36 12,60

-34%

Bo.aconitum nap.dose   30ch

Bo.aconitum nap.dose 30ch

5,84 6,50

-10%

Homeos  8  microgranuli 50g

Homeos 8 microgranuli 50g

15,94 16,90

-6%

Agropyron comp 20g gl wal

Agropyron comp 20g gl wal

15,57 15,95

-2%

Un.ledum pal.dose   30ch

Un.ledum pal.dose 30ch

6,62 8,20

-19%

Un.arnica mont.dose   200k

Un.arnica mont.dose 200k

8,33 10,20

-18%

Rimikind globuli 10g

Rimikind globuli 10g

13,78 14,40

-4%

Unda argentum nitr mk dose

Unda argentum nitr mk dose

7,11 10,60

-33%

Unda silicea 30ch dose

Unda silicea 30ch dose

5,78 8,60

-33%

STAPHYSAGRIA 35K GL

Staphysagria 35k gl

6,81 8,20

-17%

UN.TUBERCULINUM KOCH LMK

Un.tuberculinum koch lmk

8,35 10,20

-18%